Hege Reime

Operasjonssykepleier / Kosmetisk dermalogisk sykepleier

Utdannet ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Høyskolen i Oslo og Akershus og kosmetisk dermalogisk sykepleie.
Jobbet som sykepleier siden 2007 ved Ullevål sykehus og Klinikk Oslo.
Assisterer ved kirurgiske inngrep og er fantastisk dyktig dermalogisk sykepleier.