Kirurgi

Tanntrekking, kirurgisk tanntrekking, visdomstenner, rotspissamputasjon, vevsprøver, tannkjøttsoperasjon og implantatoperasjon

Tanntrekking

Når tenner er så løse eller dårlige at de ikke kan repareres, må de trekkes for å unngå infeksjon og smerter. Tannlegen gir alltid godt med bedøvelse, og inngrepet er normalt helt smertefritt.

Kirurgisk tanntrekking

Noen ganger sitter tennene så langt opp i kjeven at tannlegen ikke kommer til, eller de sitter så godt fast at de ikke løsner på normalt vis. Da løsnes tannkjøttet rundt tannen, og tannlegen borer rundt tannen for at den skal komme frem. Noen ganger må tannen deles opp i biter før den fjernes. Ved slike inngrep er det vanlig å sy noen sting for å holde såret på plass. Stingene fjernes etter en uke.

Tannlegen gir alltid godt med bedøvelse, og inngrepet er normalt helt smertefritt. Det er ikke uvanlig å bli litt hoven og ha noe smerter i noen dager etter inngrepet. Tannlegen skriver vanligvis ut en resept på smertestillende tabletter som fungerer godt.

Visdomstenner

Mange lurer på om de må fjerne visdomstennene. Hvis visdomstennene har kommet skikkelig frem og fungerer godt, er svaret nei. Visdomstenner som ligger innkapslet i ben nede i kjeven trenger som oftest heller ikke å fjernes.

Problemene oppstår når visdomstennene ikke kommer skikkelig fram og eventuelt kiler seg fast under tannen foran. Da blir det vanskelig å holde rent, og det kan bli betennelse i tannkjøttet rundt visdomstannen. Det kan også bli skader på tannen foran. Har du hatt problemer i form av betennelse og smerte, kan det være fordelaktig å fjerne dem, fordi sannsynligheten for at du skal få igjen plagene er stor. I de tilfellene hvor det er muligheter for skade på tannen foran, kan visdomstannen med fordel fjernes før skaden oppstår.

Siden det er vanskelig å holde visdomstennene rene, blir det ofte hull i dem. Om hullet er stort, anbefaler vi ofte å fjerne tannen fremfor å reparere. Renholdet forenkles i ettertid og det blir mindre sannsynlig å få hull i tannen foran.

Visdomstennene i overkjeven kan som oftest fjernes som enkel tanntrekking (se over). Det er vanligvis nesten ikke plager i de påfølgende dagene. I underkjeven fjernes visdomstennene enten som enkel tanntrekking eller som kirurgisk tanntrekking (se over) avhengig av visdomstannens form og posisjon i kjeven. Hvis tannen fjernes kirurgisk, er det normalt med noe hevelse og smerter de første dagene. Smertene dempes effektivt med smertestillende tabletter.

Problemstillingene rundt visdomstenner er mange. Vi gir deg råd om hva vi synes vil være best for deg, men det er du selv som bestemmer.

Rotspissamputasjon

Når normal rotbehandling ikke lar seg gjøre eller ikke fører frem, er dette et alternativ. Årsaker kan blant annet være at rotkanalene er helt tette eller at rotkanalene på rotspissen er så bøyde og vanskelige at det ikke lar seg gjøre å rense dem på vanlig vis.

Rotspissamputasjon vil si at tuppen på en tannrot fjernes under et mindre kirurgisk inngrep. Samtidig fjernes betennelsesvevet som ligger rundt tannroten. Inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er normalt helt smertefritt.

Vevsprøver

Forandringer i munnslimhinnen kan være så mangt. For å kunne stille en sikker diagnose, kan det være nødvendig å sende inn en liten vevsbit med forandringen til et laboratorium hvor diagnosen stilles. Vevsbiten fjernes under lokalbedøvelse og er smertefritt. Det er vanlig å sy et par sting for å holde såret på plass. Når svaret fra laboratoriet foreligger, kan eventuell behandling begynne.

Tannkjøttsoperasjon

Ved alvorlig periodontitt (se tannkjøtts behandling) blir tannkjøttslommene dype. Er lommene over en viss dybde, blir det svært vanskelig for tannlegen å kontrollere at tannoverflatene er tilstrekkelig renset. Tannlegen løfter derfor til side tannkjøttet og fjerner betennelsesvev slik at tannoverflatene sees tydelig før rensingen tar til. Da er man sikrere på at tannflatene blir helt rene. Til slutt legges tannkjøttet tilbake på plass og holdes på plass ved hjelp av noen sting. Inngrepet gjøres under lokalbedøvelse og er normalt smertefritt. Det kan bli noe ubehag og hevelse de første dagene. Smerter dempes effektivt med smertestillende tabletter.

Implantatoperasjon

Hensikten med en implantatoperasjon er å sette på plass tannimplantater i kjeven slik at disse kan gro fast og fungere som tannrøtter. På implantatene festes så nye tenner. Inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er normalt smertefritt. Før implantatet kan settes inn, må tannkjøttet løftes til side. En forsenkning blir laget i kjevebenet hvor tannimplantatet passer og settes på plass. Tannkjøttet legges tilbake og holdes sammen med noen sting. Disse fjernes etter en uke. Det er vanligvis lite smerte og hevelse de første dagene etter operasjonen. Smertene dempes effektivt med smertestillende tabletter.

Etter 6 – 12 uker har tannimplantatene grodd fast i benet, og nye tenner kan festes til dem.