Tannlegeskrekk

Vi ønsker å gjøre et besøk hos tannlegen lettere for deg som er engstelig. Ofte bygger engstelsen på en følelse av manglende kontroll over situasjonen. Man føler seg overgitt uten mulighet til å vite eller påvirke hva som skal skje.

Vi vet at det er slik og tar hensyn til dette. Vi legger opp til at det er du selv som tar styringen og at behandlingen skal skje på dine premisser. Det er du som bestemmer hva og hvor mye du orker, og ikke tannlegen. Vi gjør selvfølgelig det vi kan for at behandlingen skal være smertefri og utføres i en avslappet atmosfære.

For noen er ikke dette nok for å kunne takle behandling. Da kan vi benytte oss av beroligende medikamenter for at du skal komme over kneika. Vanligvis viser det seg at engstelsen slipper taket, slik at de fleste etterhvert klarer seg uten medikamenter.

Når kommunikasjonen med tannlegen er god og man føler at man blir tatt på alvor, gjenvinnes ofte følelsen av kontroll. Engstelsen vil etterhvert reduseres og blir forhåpentligvis helt borte. Dette er en viktig målsetting med behandlingen.