Røntgen

Røntgenundersøkelse brukes som et supplement til den kliniske undersøkelsen.

Røntgenbildene er hos oss digitalisert slik at de kommer frem på dataskjermen. Bildene kan forstørres slik at vi kan vise og forklare hvordan dine tenner ser ut, og eventuelt hvilke behandlingsmuligheter som foreligger.